Aruandlus ja eelarvestamine 

Ettevõtte majandusaasta aruanne on välistele osapooltele olulisimaks infoallikaks, et saada ülevaadet ettevõtte finantsseisu ning tulevikuplaanide osas. Seetõttu on tähtis, et aruandes avalikustatud informatsioon oleks korrektne ja aruanne näeks välja esinduslik. Meie koostatud majandusaasta aruanded läbivad sisemise kontrolli protsessi, et veenduda kõrgeimas kvaliteedis.

Üha olulisemad on ka ettevõttesisesed igakuised või kvartaalsed aruanded, mis annavad juhatusele ja investoritele sisevaate ettevõtte finantsolukorrast ning aitavad hinnata äritegevust ja teha tulevikuprognoose.

Aitame kliente järgnevate teenustega:

  • Raamatupidamise aastaaruande koostamine (sh konsolideeritud aruanded) vastavalt kohalikele või rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. Vajadusel aruande tõlge inglise keelde.
  • Abistamine auditi protsessis – suhtleme audiitoritega ja edastame neile vajaliku sisendinfo auditi protsessi edukaks läbimiseks.
  • Statistikaameti, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni jm aruandluse koostamine ja esitamine.
  • Aruandlus juhtkonnale, omanikele või investoritele – koostame aruandeid ettevõtte- või grupisiseseks raporteerimiseks vastavalt ettevõtte aruandluspraktikale, olles sealjuures vastavuses kohalike seaduste ja raamatupidamisstandarditega.
  • Eelarvestamine, finantsanalüüsid – oleme juhtkonnale toeks erinevate aruannete, analüüside ja eelarvete koostamisel ning kontrollimisel.

Teeme koostööd?

Palun kirjuta meile, milliste teenustega saame Sulle abiks olla ning võtame Sinuga peatselt ühendust.