Millega me tegeleme

Raamatupidamine ja maksuarvestus

Hästi korraldatud raamatupidamine on iga ettevõtte finantsosakonna alustala, mis aitab juhtida rahavoogusid ja planeerida investeeringuid. Korrektse raamatupidamise ja maksuarvestuse üheks eelduseks on vastavus olemasoleva seadusandlusega ning nii kohalike kui ka rahvusvaheliste standarditega, olles samal ajal ka vahend ettevõtte finantsseisundi jälgimiseks ja juhtimisotsuste teostamiseks. Raamatupidamine on tihti ajamahukas ja keerukas, mistõttu on ettevõtte efektiivsuse parandamiseks hea mõte usaldada oma raamatupidamine meie professionaalsesse hoolde.

Aruandlus ja eelarvestamine

Ettevõtte majandusaasta aruanne on välistele osapooltele olulisimaks infoallikaks, et saada ülevaadet ettevõtte finantsseisu ning tulevikuplaanide osas. Seetõttu on tähtis, et aruandes avalikustatud informatsioon oleks korrektne ja aruanne näeks välja esinduslik. Meie koostatud majandusaasta aruanded läbivad sisemise kontrolli protsessi, et veenduda kõrgeimas kvaliteedis.

Üha olulisemad on ka ettevõttesisesed igakuised või kvartaalsed aruanded, mis annavad juhatusele ja investoritele sisevaate ettevõtte finantsolukorrast ning aitavad hinnata äritegevust ja teha tulevikuprognoose.

Palgaarvestus ja seonduvad teenused

Palgaarvestus on tihti ettevõtluse keerulisim osa, kuna on ajakulukas, sisaldab konfidentsiaalsete andmete töötlust, nõuab täpsust ning palgaarvestaja peab olema kursis pidevalt muutuvate seaduste ja regulatsioonidega. Jättes palgaarvestuse ning sellega seonduvad teenused meie hoolde, saate olla kindlad, et arvestused on koostatud õigeaegselt, seadustega kooskõlas ning garanteerime isikuandmete turvalisuse vastavalt GDPR reeglistikule.

Raamatupidamise sisseseadmine, optimeerimine ja muud nõustamisteenused

Aitame alustaval või juba toimival ettevõttel sisse seada või parendada olemasolevaid raamatupidamise ja aruandlusprotsesse, et tagada ettevõtte efektiivne ressursikasutus, olles samal ajal vastavuses kohalike regulatsioonidega.

38 aastat
rahvusvahelist Big4 kogemust

17 palga- ja raamatupidamis-
programmi kasutuskogemus

100% paberivaba raamatupidamine

24/7 kliendi ligipääs raamatupidamis-
tarkvarale

Blogi

Majandusaasta aruanne kui ettevõtte visiitkaart

Majandusaasta aruande esitamine on ettevõtte jaoks oluline ülesanne, mis nõuab täpsust, tähtaegadest kinnipidamist ja professionaalset lähenemist. See on dokument, mis annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist, tulemustest ja tegevusest ning pakub olulist…